Апытанні
Якія з пералічаных дадатковых адукацыйных паслуг вы хацелі, каб атрымалі вашыя дзеці ў 2020/2021 навучальным годзе?
У якую групу ходзіць ваша дзіця?